.st0{fill:#FFFFFF;}

Wat zijn de nadelen van de beperkte gemeenschap van goederen? 

 maart 19, 2024

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Wat zijn de nadelen van de beperkte gemeenschap van goederen?

Het huwelijk is niet alleen een belofte van liefde en toewijding, maar het brengt ook juridische en financiële implicaties met zich mee. Een van de keuzes die koppels in Nederland kunnen maken, is de beperkte gemeenschap van goederen. Maar wat houdt dit precies in, en belangrijker nog, wat zijn de nadelen ervan? In dit artikel duiken we in de huwelijkse voorwaarden en verkennen we de nadelen van de beperkte gemeenschap van goederen.

Wat is beperkte gemeenschap van goederen?

Sinds 2018 is in Nederland de beperkte gemeenschap van goederen de standaard huwelijkse voorwaarde. Dit betekent dat alles wat de partners vóór het huwelijk individueel bezitten, van hen blijft, en alleen wat ze tijdens het huwelijk samen verwerven, wordt gedeeld. Dit systeem vervangt de algehele gemeenschap van goederen, waarbij alle bezittingen en schulden, ongeacht wanneer deze zijn verkregen, gemeenschappelijk worden.

Nadelen beperkte gemeenschap van goederen

Complexiteit bij scheiding

Een van de grootste nadelen is de complexiteit bij een scheiding. Het onderscheid tussen wat individueel en gezamenlijk bezit is, kan leiden tot ingewikkelde en kostbare juridische procedures.

Erfenis en schenkingen

Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap, wat tot onverwachte situaties kan leiden als niet duidelijk is hoe deze tijdens het huwelijk zijn gebruikt of geïnvesteerd.

Zakelijke complicaties

Voor ondernemers kan de beperkte gemeenschap van goederen complicaties opleveren, omdat de grens tussen persoonlijk en gezamenlijk vermogen invloed kan hebben op de bedrijfsvoering.

Investeringen en bezittingen

Investeringen gedaan vóór het huwelijk die tijdens het huwelijk in waarde stijgen, blijven persoonlijk bezit. Dit kan leiden tot onevenwichtigheden in de verdeling van vermogen.

Administratieve last

Het bijhouden van administratie wat persoonlijk bezit is en wat tot de gemeenschap behoort, kan als een last worden ervaren en vereist goede organisatie.

Tips voor een soepele beperkte gemeenschap van goederen

Een goede voorbereiding en duidelijke afspraken kunnen veel van de nadelen ondervangen. Overweeg een prenuptiale overeenkomst om zaken helder te stellen en zorg voor een transparante en consequente administratie.

Veelgestelde Vragen

Wat gebeurt er met een erfenis in een beperkte gemeenschap van goederen?

Erfenissen en schenkingen vallen niet automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen, tenzij dit expliciet is aangegeven door de erflater.

Kan ik van huwelijksregime veranderen na het trouwen?

Ja, partners kunnen hun huwelijksregime wijzigen door een notariële akte en soms gerechtelijke goedkeuring.

Zijn persoonlijke schulden voor het huwelijk deel van de beperkte gemeenschap van goederen?

Nee, persoonlijke schulden die vóór het huwelijk zijn aangegaan, vallen niet onder de beperkte gemeenschap van goederen.

Gerelateerde berichten

Laat een comment achter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}